ภาษาไทย

ภาษาไทย

Digital Mobile Radio
 • วิทยุสองทางคืออะไร?
  วิทยุสองทางคืออะไร? on June 2,2023.
      วิทยุสองทางเป็นมอเตอร์ไร้สายที่ประกอบด้วยเครื่องส่งและเครื่องรับ เช่นเดียวกับโทรศัพท์มือถือ มันสามารถพูดคุยกับวัตถุที่อยู่ห่างไกลผ่านมันได้ เนื่องจากเทอร์มินัลที่ซับซ้อนของช่องสัญญาณเดียวกันสามารถรับสัญญาณได้ในเวลาเดียวกัน จึงใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานที่ก่อสร้างที่ต้องการการสื่อสารแบบหนึ่งต่อกลุ่ม บางทีบางคนคิดว่าคุยโทรศัพท์ก็เล่นมือถือได้ แต่มีข้อดีอื่นๆ เช่น การทำงานทันทีโดยไม่จำเป็นต้องป้อนหมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งทำให้กระบวนการสื่อสารง่ายขึ้นและปรับปรุงประสิทธิภาพ      นอกจากนี้ วิทยุสองทางยังสามารถสื่อสารนอกพื้นที่บริการของโทรศัพท์มือถือได้ ยกเว้นบางรุ่น สามารถใช้งานได้แม้ในภูเขาที่รกร้างซึ่งคลื่นวิทยุไปไม่ถึง หรือในพื้นที่ที่มีสัญญาณแออัดในช่วงเกิดภัยพิบัติ และไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าโทรศัพท์มือถือเพราะไม่ใช้สายโทรศัพท์ ประเด็นสำคัญของการซื้อวิทยุสองทาง ก่อนอื่นจะอธิบายทีละประเด็นสำคัญของการซื้อวิทยุสองทาง ประเภทของวิทยุสองทางสามารถแบ่งออกได้หลายประเภท ข้อกำหนดด้านระยะทางในการสื่อสารและใบอนุญาตจะแตกต่างกันไป ขอแนะนำให้คุณเลือกเบื้องต้นตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ประเภทพลังงานต่ำ: ไม่มีใบอนุญาต เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป     วิทยุสมัครเล่นแบบสองทางพลังงานต่ำมีกำลังการแผ่ที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่า 1W สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตและมักจะมีราคาย่อมเยาและใช้งานง่าย อย่างไรก็ตาม ระยะการสื่อสารสั้นถึง 500 เมตร และเมื่อใช้ในบ้าน อาจทำให้การสื่อสารผ่านผนังไม่เสถียร ดังนั้นจึงแนะนำสำหรับสถานการณ์ง่ายๆ เช่น กิจกรรมทั่วไปเท่านั้น นางแบบสมัครเล่น: ใช้ในกิจกรรมขนาดใหญ่ได้     กำลังส่งของวิทยุสื่อสารสองทางประเภทนี้คือประมาณ 5W สูงสุด และระยะทางสามารถเข้าถึงได้ประมาณ 5 กม. ซึ่งมากกว่าวิทยุพลังงานต่ำที่กล่าวถึงข้างต้นมาก สามารถใช้ในการสื่อสารที่เสถียรได้หลากหลาย จึงสะดวกมากที่จะใช้ทั้งในบ้านและนอกบ้าน ในทางกลับกัน ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมักจะมีขนาดตัวเครื่องที่ใหญ่กว่าและกินไฟเร็วกว่า และยังต้องมีใบอนุญาตในการใช้งานอีกด้วย      วิทยุเครือข่าย: เช่นเดียวกับโทรศัพท์มือถือ ไม่จำกัดระยะทาง หากคุณไม่ต้องการถูกจำกัดด้วยระยะทางในการสื่อสาร วิทยุเครือข่ายอาจเป็นทางเลือกที่ดี ตราบใดที่พื้นที่ให้บริการโทรศัพท์อยู่ที่ใดก็ได้      ยิ่งไปกว่านั้น เครื่องจักรที่ใช้สายจากบริษัทโทรคมนาคมต่างๆ มักมีราคาถูก มีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างยาวนาน และมีน้ำหนักเบาและไม่ต้องขอใบอนุญาต ทำให้ทุกคนสามารถใช้งานได้ง่าย แต่เมื่อโทรศัพท์อยู่นอกพื้นที่ให้บริการจะไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากไม่มีสัญญาณ หากสายอุดตันเนื่องจากภัยพิบัติจะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับโทรศัพท์มือถือ และเช่นเดียวกับวิทยุ 3G เมื่อบริษัทหยุดให้บริการก็จะใช้ไม่ได้เช่นกัน เทียบกับอีก 2 ประเภท ไม่ได้อาศัยความได้เปรียบด้านความแรงของสัญญาณ บางคนจึงคิดว่าใช้มือถือดีกว่า...
  ดูเพิ่มเติม
 • ประโยชน์ของวิทยุสองทาง
  ประโยชน์ของวิทยุสองทาง on May 31,2023.
  Two-way radios have several benefits in various settings, including (to cite Senhaix 8800 as example):   Instant communication: Two-way radios allow for immediate communication between individuals or groups without the need for dialing phone numbers or waiting for calls to connect. This makes it perfect for emergency situations where every second counts.   Cost-effectiveness: Two-way radios are typically more cost-effective than cell phones, landlines, and other communication devices, making them a preferred choice in businesses such as construction, security, and hospitality.   Durability: Two-way radios are built to withstand harsh weather conditions, water, and impact making them a reliable communication tool in outdoor environments.   ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น: สามารถใช้วิทยุสื่อสารสองทางเพื่อแจ้งเตือนสมาชิกในทีมถึงอันตรายและเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้แบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถตอบโต้ที่ประสานกันซึ่งสามารถลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยได้   ความเป็นส่วนตัว: การสนทนาทางวิทยุสองทางเป็นแบบส่วนตัวและไม่สามารถตรวจสอบได้โดยบุคคลที่สาม ทำให้เป็นทางออกที่ดีสำหรับธุรกิจหรือองค์กรที่ต้องการการสื่อสารที่เป็นความลับ   ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น: วิทยุสองทางช่วยให้การประสานงานระหว่างทีมทำได้ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โลจิสติกส์ การขนส่ง และการผลิตได้อย่างมาก
  ดูเพิ่มเติม
 • วิธีการเลือกวิทยุมือถือ?
  วิธีการเลือกวิทยุมือถือ? on May 29,2023.
      วิทยุสองทางสามารถแบ่งออกเป็นมือถือ วิทยุเคลื่อนที่ สถานีฐาน และสถานีคลื่นสั้น ในเวลาเดียวกัน วิทยุสองทางควรใช้อย่างระมัดระวัง หลายวิทยุเกี่ยวข้องกับกฎหมายและข้อบังคับความมั่นคงแห่งชาติ สิ่งที่ทำให้ไขว้เขวได้ เหตุการณ์ที่ผิดกฎหมาย บางคนอาจจะสงสัยเพราะมันเป็นแค่วิทยุ     ฟังก์ชันต่างๆ ของวิทยุสองทางไม่สามารถแทนที่ด้วยโทรศัพท์ได้ ประการแรก ไม่ต้องใช้สถานีฐานเครือข่าย ยังสามารถใช้งานได้ในที่ห่างไกล ฉับไว และไม่มีค่าใช้จ่าย ประการที่สอง วิทยุสองทางสามารถเป็นแบบหนึ่งต่อกลุ่ม คล้ายกับการสนทนากลุ่ม โทรศัพท์ดูเหมือนจะเป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่งมากขึ้นในปัจจุบัน วิทยุมือถือ     The station needs to be installed in the car, directly from the car battery power, so it is best to use the radio to keep the vehicle in a state of fire, otherwise desolate, battery will lost power.     The power of the mobile radio can be maintained at about 25-50W. With high-frequency antenna, the communication distance can usually be about 30km. This is no match for the handheld, which also needs to buy batteries. So what are the factors that affect the signal?     Usually in accordance with the height > position > power, signal influence is the biggest height, higher signal farther, no height you need to find a good position without interference, no good position, can only dry split high power. The necessity of buying a mobille radio.     If you're traveling in a convoy or need to keep in touch, you don't want to spend too much on phone calls or rely on a cell signal. In this case you can use the mobile radio or walkie-talkie. He doesn't need an Internet signal. In the middle of the desert, he can use electricity.     How far can a mobile radio receive range depends on buildings or trees. If it is in an urban area, the receiving range can be 7~20 kilometers. In a suburban or rural area , it can reach 10-30 kilometers. If you're in the open Gobi or the desert. Can reach about 50 kilometers. In addition, the receiving distance can be improved by connecting to the local non-committee relay station or installing a small relay station in the car. In this way, the receiving distance can be more than doubled.      In addition, the height of my location will greatly affect the signal reception. The higher the geographical location, the less interference, the easier the signal will be received. It is also commonly used in civil aviation, transportation, water conservancy, railway, manufacturing, construction services and other industries, such as long-distance scheduling in factories, as well as wireless calls on giant cargo ships, to improve the efficiency of communication and improve the rapid response ability to deal with emergencies. How to install it? You can also install it without going to the 4s shop.Only need to find the instrument panel for fixed host. Then lead the line to the antenna of the car and connect the power cord to the battery of the car body. It should be noted that when connecti...
  ดูเพิ่มเติม
 • CTCSS ของเครื่องส่งรับวิทยุคืออะไร จุดประสงค์ของมันคืออะไร
  CTCSS ของเครื่องส่งรับวิทยุคืออะไร จุดประสงค์ของมันคืออะไร on May 27,2023.
      หากคุณเป็นแฟนของวิทยุหรือเครื่องส่งรับวิทยุ คุณอาจเคยได้ยิน CTCSS หรือ Continuous Tone-Coded Squelch System แต่ CTCSS คืออะไรกันแน่ และจุดประสงค์ของมันคืออะไร?     CTCSS เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในวิทยุสองทาง รวมถึงเครื่องส่งรับวิทยุ เพื่อให้แน่ใจว่าการสื่อสารเป็นส่วนตัว เป็นเทคนิคที่กรองสัญญาณที่ไม่ต้องการออกและอนุญาตให้ได้ยินเฉพาะการส่งสัญญาณเฉพาะภายในกลุ่ม CTCSS ทำงานโดยกำหนดโทนเสียงย่อยเฉพาะให้กับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม ทำให้ผู้ใช้สื่อสารกันได้อย่างเป็นส่วนตัวโดยไม่ถูกรบกวนจากสัญญาณวิทยุอื่นๆ ในบริเวณนั้น     โทนเสียง CTCSS มีตั้งแต่ 67Hz ถึง 254.1Hz สถานีวิทยุแต่ละแห่งมีโทนเสียงเฉพาะ และเครื่องรับวิทยุใดๆ ที่ใช้โทนเสียงนี้จะได้รับการส่งสัญญาณ หมายความว่าเฉพาะผู้ใช้ที่มีรหัสตรงกันเท่านั้นที่สามารถสื่อสารได้ ทำให้มีการสนทนาส่วนตัว เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การรักษาความปลอดภัย การขนส่ง และบริการฉุกเฉิน ซึ่งการสื่อสารที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญ     จุดประสงค์หลักของ CTCSS คือป้องกันการพูดข้ามสาย Cross-talk เป็นปรากฏการณ์ที่การออกอากาศทางวิทยุรายการหนึ่งขัดจังหวะการสื่อสารของสถานีวิทยุอีกแห่ง รหัส CTCSS จะหยุดการทำงานนี้โดยการปิดกั้นการส่งที่ไม่ตรงกับรหัสที่กำหนด เครื่องรับจะเปิดขึ้นเมื่อได้รับการส่งสัญญาณที่มีโทนเสียงตรงกันเท่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละกลุ่มสามารถสื่อสารกันได้โดยไม่มีสัญญาณรบกวน     CTCSS ยังสามารถปรับปรุงความชัดเจนของการส่งสัญญาณ หากไม่ใช้ CTCSS ผู้ใช้อาจได้ยินเสียงรบกวนและเสียงคงที่ ทำให้เข้าใจข้อความได้ยาก อย่างไรก็ตาม การใช้ CTCSS ช่วยลดเสียงรบกวนรอบข้าง ทำให้การส่งสัญญาณมีความชัดเจนและเชื่อถือได้มากขึ้น     ข้อดีอีกประการของ CTCSS คือใช้งานง่ายมาก ตั้งค่าได้ง่ายและทุกคนสามารถใช้ได้ แม้แต่ผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี คุณต้องแน่ใจว่าเครื่องส่งรับวิทยุของคุณมีความสามารถ CTCSS และจับคู่สถานีวิทยุของคุณกับโทนเสียงที่ถูกต้อง มีรหัสที่ตั้งไว้ล่วงหน้าในเครื่องส่งรับวิทยุส่วนใหญ่ ทำให้ง่ายต่อการค้นหาโทนเสียงที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มของคุณ     โดยสรุป CTCSS เป็นเทคโนโลยีที่จำเป็นในวิทยุสองทางที่ช่วยให้มั่นใจในการสื่อสารส่วนตัว เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การรักษาความปลอดภัย การขนส่ง และบริการฉุกเฉิน ซึ่งการสื่อสารที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญ การใช้ CTCSS สามารถป้องกันการพูดคุยข้ามสาย ปรับปรุงความชัดเจนของการส่งสัญญาณ และใช้งานง่าย ไม่ว่าคุณจะไปตั้งแคมป์ ทำงานกลางแจ้ง หรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมรับมือเหตุฉุกเฉิน CTCSS สามารถช่วยให้มั่นใจในการสื่อสารที่เชื่อถือได้...
  ดูเพิ่มเติม
 • UHF vs VHF: ต่างกันอย่างไร?
  UHF vs VHF: ต่างกันอย่างไร? on May 25,2023.
      UHF and VHF, two popular frequency bands used in communication systems, are quite different from each other in several aspects. These frequency bands are used for various purposes like television broadcasting, radio communication, and public safety communications. But what distinguishes UHF from VHF, and why is it important to understand their differences? Let us dive into the details to understand their dissimilarities. And Senhaix can provide all sorts of two way radios. Frequency Range     One of the key differences between UHF and VHF is their frequency range. VHF frequency ranges from 30 MHz to 300 MHz while UHF frequency ranges from 300 MHz to 3 GHz. This means that UHF has a higher frequency range than VHF. Due to its higher frequency, UHF is used for shorter range communication, while VHF is used for long-range communication. For example, VHF is commonly used in radio broadcasting, while UHF is used for wireless microphone systems. Wavelength     Frequency and wavelength are inversely proportional to each other. So, a higher frequency has a shorter wavelength. Thus, UHF has a shorter wavelength than VHF. Due to its shorter wavelength, UHF has a stronger and more focused signal, making it suitable for line-of-sight communication. On the other hand, VHF has a longer wavelength, which allows it to penetrate obstacles better. This makes it ideal for long-distance communication. Propagation     Propagation is a term used to describe how a signal travels in a particular frequency band. UHF signals are generally line-of-sight and do not pass through obstructions well, which means that they cannot travel through walls or other obstacles. This also makes UHF ideal for communication in crowded areas like cities. VHF signals, on the other hand, have a longer wavelength that can easily pass through various obstacles and can even travel over the horizon. This makes them apt for long-range communication in rural areas. Applications     ทั้ง UHF และ VHF มีการใช้งานเฉพาะ VHF เป็นที่นิยมใช้สำหรับวิทยุกระจายเสียง วิทยุสมัครเล่น และการสื่อสารทางการทหาร นอกจากนี้ยังใช้โดยหน่วยบริการฉุกเฉิน เช่น ตำรวจและเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ในทางกลับกัน UHF ใช้สำหรับระบบสื่อสารไร้สาย เช่น เสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ และระบบออกอากาศโทรทัศน์ เช่น ทีวีดาวเทียม     สรุปได้ว่า UHF และ VHF มีความแตกต่างกันในช่วงความถี่ ความยาวคลื่น การแพร่กระจาย และการใช้งาน แม้ว่าทั้งสองจะมีข้อดีและข้อเสีย แต่ก็มีความสำคัญต่อระบบการสื่อสารประเภทต่างๆ การทำความเข้าใจความแตกต่างเหล่านี้สามารถช่วยในการตัดสินใจโดยมีข้อมูลประกอบในขณะที่เลือกระบบการสื่อสารที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะ ดังนั้น ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับกรณีการใช้งานและข้อกำหนดการใช้งานเฉพาะ...
  ดูเพิ่มเติม
 • วิทยุสองทางกับโทรศัพท์มือถือ 13 ประโยชน์ของวิทยุสองทางสำหรับธุรกิจของคุณ
  วิทยุสองทางกับโทรศัพท์มือถือ 13 ประโยชน์ของวิทยุสองทางสำหรับธุรกิจของคุณ on May 23,2023.
      ในโลกปัจจุบันของการสื่อสารแบบทันที ธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับทีมของตนอยู่เสมอเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ วิทยุสองทางและโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้คุณติดต่อกับสมาชิกในทีมได้ แต่ก็มีประโยชน์และข้อจำกัดที่แตกต่างกัน     แม้ว่าโทรศัพท์มือถือจะมีประโยชน์ในหลาย ๆ สถานการณ์ แต่ก็ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดเสมอไปสำหรับธุรกิจที่ต้องการการสื่อสารที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ ในทางกลับกัน วิทยุสองทางให้ประโยชน์มากมายซึ่งทำให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจจำนวนมาก ด้านล่างนี้คือข้อดี 13 ประการที่วิทยุสองทางมีให้บนโทรศัพท์มือถือ: 1. การสื่อสารที่ชัดเจน: วิทยุสองทางให้เสียงคุณภาพสูงที่ชัดเจนซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากการรบกวนจากสถานที่หรืออาคาร 2. ประหยัดค่าใช้จ่าย: ไม่มีค่าบริการรายเดือนหรือสัญญาที่เกิดขึ้นซ้ำๆ เพื่อซื้อวิทยุสองทาง ทำให้เป็นโซลูชันที่คุ้มค่าสำหรับธุรกิจ 3. ความทนทาน: วิทยุสองทางได้รับการออกแบบมาให้ทนทานต่อสภาวะที่รุนแรงและทนทานกว่าโทรศัพท์มือถือ 4. แฮนด์ฟรี: วิทยุแบบสองทิศทางจำนวนมากมีการติดตั้งบลูทูธ ซึ่งช่วยให้คุณสื่อสารแบบแฮนด์ฟรีได้ ปรับปรุงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน 5. อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนาน: วิทยุสองทางมีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานกว่าโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่ ซึ่งหมายถึงเวลาหยุดทำงานสำหรับการชาร์จที่น้อยลง 6. ไม่มีการพึ่งพาเครือข่าย: วิทยุสองทางทำงานแยกกัน ทำให้เหมาะสำหรับการทำงานระยะไกลและสถานที่ที่อาจไม่มีบริการเซลลูลาร์ 7. การสื่อสารแบบหนึ่งต่อกลุ่ม: วิทยุแบบสองทางสามารถส่งไปยังหลายคนพร้อมกัน ทำให้ง่ายต่อการสื่อสารกับสมาชิกในทีมของคุณ 8. Push-to-talk: คุณสมบัติ push-to-talk กำจัดสายที่ไม่ได้รับและทำให้สามารถสื่อสารได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ใครสักคนรับสาย 9. การตอบสนองที่เร็วกว่า: วิทยุสองทางช่วยให้ตอบสนองได้เร็วขึ้น ส่งผลให้มีความล่าช้าน้อยลงและตัดสินใจได้ดีขึ้น 10. เชื่อถือได้: วิทยุสองทางมีความน่าเชื่อถืออย่างเหลือเชื่อและทำงานได้ในเกือบทุกสถานการณ์ ตั้งแต่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยไปจนถึงพื้นที่แออัด 11. ความปลอดภัย: วิทยุสองทางมอบชั้นความปลอดภัยเพิ่มเติม เนื่องจากไม่อยู่ภายใต้การแฮ็ค การโจมตีทางไซเบอร์ หรือการสกัดกั้น 12. Simple to use: Two-way radios are easy to use and require little training, meaning your team can start using them quickly. 13. Work-specific features: Two-way radios are designed with specific industries in mind and come with unique features that cater to each industry's needs.     Overall, two-way radios offer excellent benefits that make them a valuable tool in many environments. If you're looking to improve communication between your team members, two-way radios may offer the solution you need....
  ดูเพิ่มเติม
 • เป็นมาตรฐานกันน้ำวิทยุสองทางสำหรับระดับการกันฝุ่นและกันน้ำของวิทยุสองทาง
  เป็นมาตรฐานกันน้ำวิทยุสองทางสำหรับระดับการกันฝุ่นและกันน้ำของวิทยุสองทาง on May 20,2023.
      ในโลกปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาไปอย่างมาก มีวิทยุสื่อสารแบบสองทางให้เลือกมากมายในตลาด โดยแต่ละรุ่นมีคุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะที่แตกต่างกัน ในบรรดาคุณสมบัติเหล่านี้ สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมคือคุณสมบัติกันน้ำและกันฝุ่น คุณลักษณะนี้ช่วยให้แน่ใจว่าวิทยุสองทางสามารถกันน้ำและฝุ่นได้     อย่างไรก็ตาม วิทยุสองทางบางรุ่นไม่มีคุณสมบัตินี้ ดังนั้น สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าวิทยุสองทางที่คุณวางแผนจะซื้อกันน้ำและกันฝุ่นได้หรือไม่ ในบทความนี้ เราจะพูดถึงมาตรฐานการกันน้ำของวิทยุสองทางและระดับการกันฝุ่นและกันน้ำที่วิทยุสองทางต้องปฏิบัติตาม มาตรฐานการกันน้ำสำหรับวิทยุสองทาง     เมื่อพูดถึงระดับการกันน้ำ โดยทั่วไปเราจะอ้างอิงถึงระดับการป้องกันระหว่างประเทศหรือระดับการป้องกันน้ำเข้า (IP) ระดับ IP เป็นมาตรฐานที่จัดหมวดหมู่ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอม เช่น ฝุ่นและน้ำ ระบบการให้คะแนนประกอบด้วยตัวเลขสองหลัก โดยที่หลักแรกแสดงถึงระดับการป้องกันของแข็งและอีกหลักหนึ่งแสดงถึงระดับการป้องกันน้ำ ระดับกันฝุ่นและกันน้ำสำหรับวิทยุสองทาง     วิทยุสองทางที่มีระดับ IP ที่ IPX7 หรือ IPX8 ถือว่ากันน้ำได้ ซึ่งหมายความว่ามันสามารถอยู่ใต้น้ำได้นานถึง 30 นาทีหรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับระดับ วิทยุสื่อสารแบบสองทางระดับ IPX7 ได้รับการออกแบบมาให้ต้านทานการแช่น้ำได้นานถึง 30 นาทีที่ความลึกหนึ่งเมตร วิทยุแบบสองทางที่ได้รับการจัดอันดับ IPX8 สามารถทนต่อการจมอยู่ในน้ำมากกว่าหนึ่งเมตร     ในทางกลับกัน วิทยุสองทางที่มีระดับ IP5X หรือ IP6X ถือว่ากันฝุ่น ซึ่งหมายความว่ามีการป้องกันฝุ่นและอนุภาคขนาดเล็กอื่น ๆ ในระดับสูง IP5X สามารถต้านทานอนุภาคขนาดใหญ่เช่นทรายได้ ในขณะที่ IP6X สามารถต้านทานการเข้ามาของฝุ่นละอองขนาดเล็ก ทำไมวิทยุสองทางกันน้ำและกันฝุ่นจึงมีความจำเป็น     คุณสมบัติกันน้ำและกันฝุ่นเป็นสิ่งจำเป็นในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การสื่อสารในกรณีฉุกเฉินระหว่างเกิดภัยธรรมชาติหรือกิจกรรมกลางแจ้ง คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้มั่นใจได้ว่าวิทยุสองทางสามารถทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าวิทยุสองทางที่ไม่กันน้ำหรือไม่กันฝุ่นอาจทำงานผิดปกติได้หากสัมผัสกับน้ำหรือฝุ่น ซึ่งนำไปสู่ความล้มเหลวในการสื่อสาร บทสรุป     โดยสรุปแล้ว คุณสมบัติกันน้ำและกันฝุ่นในวิทยุแบบสองทิศทางนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบัน สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาระดับ IP ของวิทยุแบบสองทิศทางก่อนที่จะซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามระดับการกันน้ำและกันฝุ่นตามวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการ หากคุณวางแผนที่จะใช้วิทยุสองทางใกล้น้ำหรือฝุ่น ขอแนะนำให้ซื้อวิทยุที่ตรงตามระดับ IPX7 หรือ IPX8 สำหรับการกันน้ำและระดับ IP5X หรือ IP6X สำหรับการกันฝุ่น โปรดจำไว้เสมอว่าวิทยุแบบสองทางที่กันน้ำและกันฝุ่นสามารถให้บริการคุณได้ดียิ่งขึ้นและเชื่อถือได้มากขึ้นในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย...
  ดูเพิ่มเติม
 • เครื่องส่งรับวิทยุสามารถเพิ่มระยะการโทรได้อย่างไร?
  เครื่องส่งรับวิทยุสามารถเพิ่มระยะการโทรได้อย่างไร? on 2023-03-06
      เครื่องส่งรับวิทยุเป็นอุปกรณ์สื่อสารอเนกประสงค์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านต่างๆ โดยทั่วไปจะใช้โดยผู้ที่ชื่นชอบการเดินป่า คนงานก่อสร้าง ผู้จัดกิจกรรม และผู้เผชิญเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น อุปกรณ์เหล่านี้มีข้อได้เปรียบเนื่องจากความสามารถในการพกพาและความสามารถในการสื่อสารแบบไร้สาย ข้อกังวลหลักประการหนึ่งของเครื่องส่งรับวิทยุคือระยะการโทร อย่างไรก็ตาม มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากมายเพื่อเพิ่มระยะการโทรของอุปกรณ์เหล่านี้ บทความนี้จะสำรวจวิธีที่เครื่องส่งรับวิทยุสามารถเพิ่มระยะการโทรได้ 1. กำลังขับ     วิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเพิ่มระยะการโทรของวอคกี้ทอล์คกี้คือการเพิ่มกำลังขับ กำลังขับคือความแรงของสัญญาณที่เครื่องส่งรับวิทยุส่ง ยิ่งกำลังขับสูง สัญญาณยิ่งแรง เครื่องส่งรับวิทยุส่วนใหญ่มักจะมีกำลังขับ 1-5 วัตต์ อย่างไรก็ตาม บางรุ่นสามารถจ่ายไฟได้ถึง 10 วัตต์ ซึ่งจะเพิ่มระยะการโทรได้อย่างมาก 2. การใช้ตัวทำซ้ำ     เครื่องทวนสัญญาณเป็นอุปกรณ์ที่รับสัญญาณอ่อนจากเครื่องส่งรับวิทยุและขยายสัญญาณ จากนั้นส่งไปยังเครื่องส่งรับวิทยุอีกเครื่องหนึ่ง ตัวทวนสัญญาณมีประโยชน์อย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวางทางกายภาพที่กีดขวางสัญญาณ เช่น ภูเขา เนิน หรืออาคารสูง เมื่อใช้เครื่องทวนสัญญาณ ระยะการโทรของเครื่องส่งรับวิทยุสามารถขยายไปถึงหลายร้อยไมล์ 3. ประเภทเสาอากาศ     เครื่องส่งรับวิทยุมักจะมาพร้อมกับเสาอากาศเริ่มต้น ซึ่งอาจไม่เหมาะสำหรับการสื่อสารระยะไกล อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนเสาอากาศเริ่มต้นเป็นเสาอากาศกำลังขยายสูงสามารถเพิ่มระยะการโทรของวอคกี้ทอล์คกี้ได้อย่างมาก เสาอากาศกำลังสูงมีมุมรับส่งสัญญาณที่แคบกว่า ซึ่งหมายความว่าสัญญาณจะโฟกัสไปยังทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มระยะ 4. ภูมิประเทศ     ภูมิประเทศอาจส่งผลต่อระยะการโทรของเครื่องส่งรับวิทยุอย่างมาก ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังสื่อสารในพื้นที่ที่มีต้นไม้หรืออาคารจำนวนมาก สัญญาณอาจอ่อนลงและระยะการโทรจะลดลง นอกจากนี้ ระดับความสูงของพื้นดินยังส่งผลต่อระยะการโทรอีกด้วย ตัวอย่างเช่น หากคุณยืนอยู่บนเนินเขา สัญญาณสามารถเดินทางได้ไกลกว่าที่คุณอยู่ในหุบเขา 5. เทคโนโลยีลดเสียงรบกวน     หนึ่งในความท้าทายที่สำคัญที่สุดของเครื่องส่งรับวิทยุคือมักจะได้รับผลกระทบจากเสียงรบกวนจากภายนอก ซึ่งอาจรบกวนสัญญาณและทำให้ระยะทางการโทรลดลง อย่างไรก็ตาม วอคกี้ทอล์คกี้บางรุ่นมีเทคโนโลยีลดเสียงรบกวน ซึ่งจะตัดเสียงรบกวนรอบข้างออก ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความชัดเจนของสัญญาณ และทำให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในระยะทางที่ไกลขึ้น     สรุปได้ว่าเครื่องส่งรับวิทยุเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่เชื่อถือได้ซึ่งสามารถนำไปใช้ในด้านต่างๆ ระยะการโทรสามารถขยายได้โดยใช้อุปกรณ์ทวนสัญญาณ เสาอากาศกำลังสูง กำลังขับที่เพิ่มขึ้น เทคโนโลยีลดสัญญาณรบกวน และการเลือกภูมิประเทศที่เหมาะสม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหล่านี้ยังคงทำให้เครื่องส่งรับวิทยุเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย...
  ดูเพิ่มเติม
 • วิทยุอะนาล็อก vs ดิจิตอล: อันไหนดีที่สุด?
  วิทยุอะนาล็อก vs ดิจิตอล: อันไหนดีที่สุด? on May 18,2023.
  เมื่อพูดถึงวิทยุ ในตลาดปัจจุบันมี 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ อะนาล็อกและดิจิทัล แม้ว่าทั้งสองอย่างจะมีข้อดีและข้อเสีย แต่ก็อาจเป็นเรื่องยากที่จะตัดสินว่าแบบใดดีที่สุดสำหรับความต้องการส่วนบุคคลของคุณ ในบทความนี้ เราจะสำรวจความแตกต่างระหว่างวิทยุแอนะล็อกและวิทยุดิจิทัล และข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบ วิทยุอนาล็อก วิทยุอะนาล็อกมีมานานหลายทศวรรษและยังคงใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน พวกเขาใช้สัญญาณคลื่นต่อเนื่องในการส่งข้อมูลและมีการออกแบบที่เรียบง่ายซึ่งใช้งานง่าย นอกจากนี้ยังมีความน่าเชื่อถือและมีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนาน ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในระยะยาว ข้อดีอย่างหนึ่งของวิทยุอะนาล็อกคือราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับวิทยุดิจิตอล นอกจากนี้ยังดีกว่าสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีสัญญาณมือถือไม่ดีหรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอ่อน เนื่องจากสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องใช้เครือข่าย อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีที่ใช้ในวิทยุแอนะล็อกมีข้อจำกัดที่สำคัญบางประการ มีช่วงค่อนข้างสั้นและไวต่อการรบกวนจากสัญญาณอื่น ซึ่งอาจส่งผลให้รับสัญญาณได้ไม่ดีและมีเสียงรบกวนรอบข้างมาก วิทยุดิจิตอล ในทางกลับกัน วิทยุดิจิทัลค่อนข้างใหม่สำหรับตลาดและใช้สัญญาณดิจิทัลในการส่งข้อมูล พวกเขากำลังได้รับความนิยมเนื่องจากคุณภาพเสียงที่เหนือกว่าและช่วงเสียงที่กว้างกว่าเมื่อเทียบกับวิทยุอะนาล็อก นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติขั้นสูงมากมาย เช่น การติดตามด้วย GPS การส่งข้อความ และอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนาน วิทยุดิจิทัลยังมีการรักษาความปลอดภัยที่ดีขึ้นเนื่องจากสัญญาณถูกเข้ารหัส ซึ่งหมายความว่ายากต่อการแฮ็กหรือฟัง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง ซึ่งวิทยุอะนาล็อกอาจได้ยินได้ยากเนื่องจากมีเสียงรบกวนรอบข้าง อย่างไรก็ตาม ข้อเสียของวิทยุดิจิตอลคือมีราคาแพงกว่าในการซื้อและบำรุงรักษาเมื่อเทียบกับวิทยุอนาล็อก พวกเขายังต้องการการเชื่อมต่อเครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ตเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งอาจเป็นเรื่องท้าทายในพื้นที่ห่างไกล อันไหนดีที่สุด? ท้ายที่สุด ทางเลือกระหว่างวิทยุแอนะล็อกและวิทยุดิจิทัลขึ้นอยู่กับความต้องการส่วนบุคคลของคุณ หากคุณใช้วิทยุเพื่อการสื่อสารแบบง่ายๆ ในพื้นที่ที่มีสัญญาณครอบคลุมเครือข่ายไม่ดี วิทยุอนาล็อกจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด หากคุณต้องการวิทยุที่ใช้งานได้หลายวัตถุประสงค์ มีคุณลักษณะขั้นสูงและความปลอดภัยที่ดีกว่า วิทยุดิจิทัลคือทางเลือกที่เหมาะสม โดยสรุปแล้ว ทั้งวิทยุแอนะล็อกและวิทยุดิจิทัลมีข้อดีและข้อเสียต่างกันไป และสิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาความต้องการส่วนบุคคลของคุณเมื่อเลือกวิทยุที่เหมาะกับคุณที่สุด แม้ว่าวิทยุดิจิทัลอาจมีราคาสูงกว่าและต้องใช้เครือข่าย แต่ก็มีช่วงเสียงที่กว้างกว่าและคุณภาพเสียงที่เหนือกว่า ในทางกลับกัน วิทยุอะนาล็อกมีราคาไม่แพงและสามารถทำงานในพื้นที่ที่มีการเชื่อมต่อไม่ดี ไม่ว่าคุณจะเลือกแบบใด วิทยุทั้งแบบอะนาล็อกและแบบดิจิทัลให้โซลูชันการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ...
  ดูเพิ่มเติม
 • วิทยุสองทาง 3 ประเภทสำหรับทุกอุตสาหกรรม
  วิทยุสองทาง 3 ประเภทสำหรับทุกอุตสาหกรรม on May 17,2023.
      วิทยุสองทางเป็นเครื่องมือสื่อสารที่จำเป็นในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การก่อสร้าง การต้อนรับ ความปลอดภัยสาธารณะ และการขนส่ง พวกเขาเสนอการสื่อสารแบบเรียลไทม์ ปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยสำหรับบุคคลในภาคสนาม ด้วยตัวเลือกที่มีอยู่มากมาย สิ่งสำคัญคือต้องทำความเข้าใจประเภทต่างๆ ของวิทยุสองทางที่มีให้สำหรับอุตสาหกรรมของคุณ นี่คือวิทยุสองทาง 3 ประเภทสำหรับทุกอุตสาหกรรม 1. วิทยุมือถือ     วิทยุสองทางแบบมือถือเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การก่อสร้างและความปลอดภัยสาธารณะ ได้รับการออกแบบให้พกพาสะดวกและทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบัน วิทยุมือถือมีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานขึ้น เสียงที่คมชัด และระยะทางไกลถึงหลายไมล์ มีหลายขนาดตั้งแต่รุ่นมืออาชีพขนาดใหญ่พร้อมคุณสมบัติขั้นสูงไปจนถึงตัวเลือกระดับผู้บริโภคขนาดเล็กที่ใช้งานง่าย 2. วิทยุในรถยนต์     วิทยุในรถยนต์เหมาะสำหรับกลุ่มรถ เช่น ธุรกิจแท็กซี่ การขนส่งสาธารณะ และรถส่งสินค้า วิทยุเหล่านี้มาพร้อมกับยูนิตฐานและยูนิตเคลื่อนที่ที่สามารถติดตั้งในรถยนต์ได้ มีช่วงสัญญาณที่ไกลกว่าวิทยุมือถือและได้รับการออกแบบมาให้ติดตั้งได้ง่ายในรถยนต์ รถบรรทุก หรือยานพาหนะประเภทอื่นๆ     วิทยุในรถยนต์เหมาะสำหรับธุรกิจที่มียานพาหนะหลายคันและจำเป็นต้องติดต่อสื่อสารในขณะเดินทาง นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในกิจกรรมขนาดใหญ่ เช่น คอนเสิร์ตและงานเทศกาล เพื่อจัดการที่จอดรถและควบคุมการจราจร 3. วิทยุสถานีฐาน     วิทยุสถานีฐานเหมาะสำหรับธุรกิจที่มีสถานที่ประจำ เช่น โรงแรม สวนสนุก และโรงงานผลิต พวกเขามาพร้อมกับหน่วยฐานที่เชื่อมต่อกับเสาอากาศและนำเสนอระบบการสื่อสารที่เสถียรและเชื่อถือได้มากขึ้น     วิทยุของสถานีฐานสามารถครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า เช่น โรงแรมหรือพื้นโรงงาน และช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสื่อสารพร้อมกันได้ เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการการสื่อสารอย่างต่อเนื่องระหว่างหลายแผนกหรือพนักงานในสถานที่ประจำ บทสรุป     วิทยุสองทางมีบทบาทสำคัญในหลายอุตสาหกรรม นำเสนอการสื่อสารที่เชื่อถือได้ เพิ่มผลผลิต และความปลอดภัย เมื่อเลือกวิทยุสองทางสำหรับธุรกิจของคุณ สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาอุตสาหกรรม ที่ตั้ง และความต้องการด้านการสื่อสารของคุณ วิทยุพกพา วิทยุในรถยนต์ และสถานีฐานเป็นวิทยุสื่อสารสองทางที่พบมากที่สุดสามประเภท และสามารถใช้ได้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เลือกประเภทที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุดและติดต่อกับซัพพลายเออร์ที่มีชื่อเสียง...
  ดูเพิ่มเติม
หน้าแรก 1 2 3 4 หน้าสุดท้าย

ผลรวมของ 4 หน้า

ผลิตภัณฑ์ร้อน
ติดต่อกับพวกเรา
หากคุณมีคำถามหรือข้อเสนอแนะกรุณาเขียนคำถามหรือข้อเสนอแนะของคุณเราจะตอบคำถามของคุณโดยเร็วที่สุด!
สมัครรับจดหมายข่าว

ต้องการรับการอัปเดตล่าสุด! ลงทะเบียนฟรี.

ยินดีต้อนรับสู่ senhaix

บริการออนไลน์

บ้าน

ผลิตภัณฑ์

ข่าว

ติดต่อ