ภาษาไทย

ภาษาไทย

Digital Mobile Radio
UHF vs VHF: ต่างกันอย่างไร? May 25,2023.
    UHF and VHF, two popular frequency bands used in communication systems, are quite different from each other in several aspects. These frequency bands are used for various purposes like television broadcasting, radio communication, and public safety communications. But what distinguishes UHF from VHF, and why is it important to understand their differences? Let us dive into the details to understand their dissimilarities. And Senhaix can provide all sorts of two way radios.

Frequency Range

    One of the key differences between UHF and VHF is their frequency range. VHF frequency ranges from 30 MHz to 300 MHz while UHF frequency ranges from 300 MHz to 3 GHz. This means that UHF has a higher frequency range than VHF. Due to its higher frequency, UHF is used for shorter range communication, while VHF is used for long-range communication. For example, VHF is commonly used in radio broadcasting, while UHF is used for wireless microphone systems.

Wavelength

    Frequency and wavelength are inversely proportional to each other. So, a higher frequency has a shorter wavelength. Thus, UHF has a shorter wavelength than VHF. Due to its shorter wavelength, UHF has a stronger and more focused signal, making it suitable for line-of-sight communication. On the other hand, VHF has a longer wavelength, which allows it to penetrate obstacles better. This makes it ideal for long-distance communication.

Propagation

    Propagation is a term used to describe how a signal travels in a particular frequency band. UHF signals are generally line-of-sight and do not pass through obstructions well, which means that they cannot travel through walls or other obstacles. This also makes UHF ideal for communication in crowded areas like cities. VHF signals, on the other hand, have a longer wavelength that can easily pass through various obstacles and can even travel over the horizon. This makes them apt for long-range communication in rural areas.

Applications

    ทั้ง UHF และ VHF มีการใช้งานเฉพาะ VHF เป็นที่นิยมใช้สำหรับวิทยุกระจายเสียง วิทยุสมัครเล่น และการสื่อสารทางการทหาร นอกจากนี้ยังใช้โดยหน่วยบริการฉุกเฉิน เช่น ตำรวจและเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ในทางกลับกัน UHF ใช้สำหรับระบบสื่อสารไร้สาย เช่น เสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ และระบบออกอากาศโทรทัศน์ เช่น ทีวีดาวเทียม

    สรุปได้ว่า UHF และ VHF มีความแตกต่างกันในช่วงความถี่ ความยาวคลื่น การแพร่กระจาย และการใช้งาน แม้ว่าทั้งสองจะมีข้อดีและข้อเสีย แต่ก็มีความสำคัญต่อระบบการสื่อสารประเภทต่างๆ การทำความเข้าใจความแตกต่างเหล่านี้สามารถช่วยในการตัดสินใจโดยมีข้อมูลประกอบในขณะที่เลือกระบบการสื่อสารที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะ ดังนั้น ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับกรณีการใช้งานและข้อกำหนดการใช้งานเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ร้อน
ติดต่อกับพวกเรา
หากคุณมีคำถามหรือข้อเสนอแนะกรุณาเขียนคำถามหรือข้อเสนอแนะของคุณเราจะตอบคำถามของคุณโดยเร็วที่สุด!
สมัครรับจดหมายข่าว

ต้องการรับการอัปเดตล่าสุด! ลงทะเบียนฟรี.

ยินดีต้อนรับสู่ senhaix

บริการออนไลน์

บ้าน

ผลิตภัณฑ์

ข่าว

ติดต่อ